מערכות בינוניות

מערכת סולארית בהספק 51KWP – 5MWP 


את המערכת ניתן להתקין על כל מבנה או קבוצת מבנים סמוכים במדינת ישראל אשר קיבלו היתר בניה וטופס 4. 
להתקנת המערכת הסולארית הבינונית אנו זקוקים לשטח גג פנוי של לפחות 2000 מ"ר ללא הצללות ממבנים סמוכים או מצמחיה גבוהה. כל אלו עלולים ליצור הצללות על הפנלים ובכך להוריד משמעותית את התפוקה. 
את המערכת ניתן להתקין על גג בטון או איסכורית בלבד, לכן מבנה בעל גג אסבסט מחוייב בהחלפת הגג לצורך ההתקנה הסולארית. במקרים שבהם ישנו גג גדול של מספר דונמים ורק חלק מהגג הינו גג אסבסט, משתלם מבחינה כלכלית להחליף את גג האסבסט בכדי לנצל את כל השטח וכך להגיע להתקנת מערכת בהספק גדול ככל האפשר. 
ישנו עידוד כלכלי של המדינה להתקנת מערכות סולאריות על מבני מסחר וחקלאות לצורך ייצור חשמל ירוק מאנרגיית השמש. התעריף למכירת החשמל הינו תעריף גבוה אשר הופך את המערכת הסולארית לפרוייקט כדאי גם מבחינה כלכלית. מכיוון שהמערכת הבינונית הינה פרוייקט יקר ומסורבל מבחינה בירוקרטית אנו מציעים ללקוחותינו להקים שותפות ולבצע ביחד את הפרוייקט על המבנה שבבעלותם. 
הבנקים בישראל מעודדים גם הם את השימוש באנרגיות מתחדשות במגזר העסקי וניתן להשיג הלוואות לרכישת המערכת הסולארית בתנאים נוחים. 
במדינת ישראל ישנם התנאים הטובים ביותר בעולם לייצור חשמל מקרני השמש ובעזרת העידוד הממשלתי לשימוש באנרגיות מתחדשות, נוצר מצב אשר הופך את המערכות הסולאריות הבינוניות לכדאיות מאוד הן מבחינה סביבתית והן מבחינה כלכלית. כל בעל מבנה גדול יכול להגדיל משמעותית את ההכנסה החודשית ע"י מכירת החשמל מהמערכת הסולארית לחברת החשמל במשך 20 שנה. 
מערכות סולאריות בינוניות