מערכת סולארית עסקית

מערכת סולארית בהספק 16KWP - 50KWP


את המערכת ניתן להתקין על כל מבנה במדינת ישראל אשר קיבל היתר בניה וטופס 4. 

להתקנת המערכת הסולארית העסקית אנו זקוקים לשטח גג פנוי של לפחות 500 מ"ר ללא הצללות ממבנים סמוכים או מצמחיה גבוהה. כל אלו עלולים ליצור הצללות על הפנלים ובכך להוריד משמעותית את התפוקה. 

את המערכת ניתן להתקין על גג בטון או איסכורית בלבד, לכן מבנה בעל גג אסבסט מחוייב בהחלפת הגג לצורך ההתקנה הסולארית. 


ישנו עידוד כלכלי של המדינה להתקנת מערכות סולאריות על מבני מסחר וחקלאות לצורך ייצור חשמל ירוק מאנרגיית השמש. התעריף למכירת החשמל הינו תעריף גבוה אשר הופך את המערכת הסולארית לפרוייקט כדאי גם מבחינה כלכלית.

גם הבנקים בישראל מעודדים את השימוש באנרגיות מתחדשות במגזר העסקי וניתן להשיג הלוואות לרכישת המערכת הסולארית בתנאים נוחים. 

במדינת ישראל ישנם התנאים הטובים ביותר בעולם לייצור חשמל מקרני השמש ובעזרת העידוד הממשלתי לשימוש באנרגיות מתחדשות, נוצר מצב אשר הופך את המערכות הסולאריות העיסקיות לכדאיות מאוד הן מבחינה סביבתית והן מבחינה כלכלית. כל בעל מבנה גדול (500 מ"ר ומעלה) יכול להגדיל משמעותית את ההכנסה החודשית ע"י מכירת החשמל מהמערכת הסולארית לחברת החשמל במשך 20 שנה. 

מערכת סולארית עסקית