100A-1250 סדרה 93

מערכות מיתוג סטטי מהיר מבית EATON  ארה"ב.

המתג הינו בעל ביצועים מעולים וכולל יכולת עבודה המבטיחה מיתוג בין שני מקורות המתח ובין עומס הצרכן. מערך כניסות ויציאות מוגן. יכולת התמודדות עם זרמי קצר נמוכים.

יכולת עבודה מלאה עם מקורות מתח לא מסונכרנים ,כולל אפשרויות תקשורת מגוונות.    

טכנולוגיית Break before Make.