Eaton STS 16A

מתג סטטי איכותי מתוצרת חברת EATON , היצרנית האמריקאית המובילה בתחום מערכות מיתוג ההספק.SOURCE TRANSFER SWITCH  -STS  


המתג הינו בעל ביצועים מעולים וכולל יכולת עבודה המבטיחה מיתוג בין שני מקורות המתח ובין עומס הצרכן. מערך כניסות ויציאות מוגן. יכולת התמודדות עם זרמי קצר נמוכים.      

טכנולוגיית Break before Make.

כניסה ומוצא חד פאזי 16 אמפר  גודל פיזי – 1U