Intelligent Power Manager

Intelligent Power Manager (IPM) 

היא תוכנה המוצעת ע"י EATON לניהול ובקרה של מספר מקורות הספק. התוכנה מספקת מבט כולל על מצב המערכות ברשת מכל מחשב עם דפדפן.

באופן יוצא דופן התוכנה מתקשרת עם רוב המוצרים תומכי הרשת, כולל מוצרים של חברות שונות מסוגים שונים, כגון: UPS, ePDU וחיישני סביבה.
בעזרת התוכנה ניתן לחלק את המערכות והמחשבים לקבוצות, לסווג התראות ולנהל מידע על הציוד (כגון תחזוקה מונעת).

בעזרת התוכנה ניתן לנהל את כל המערכות בהן מותקנת ה-IPP. כמו כן רישיון התוכנה הוא בחינם עד עשרה התקנים (UPS, ePDU,EatonShutdownController), מעבר לזה ניתן לרכוש רישיוi
(Silver עד 100 התקנים ו-Gold ללא הגבלה).

התוכנה היא מתממשקת בצורה מלאה במערכות וירטואליות כגון VMware, Windows וכו'.

התוכנה תומכת במערכות הפעלה הבאות:
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2011, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 8, Windows 8,1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, VMWare (#5), HyperV.

 

קישור לעמוד התוכנה ב- EATON