EATON כרטיסי תקשורת וממסרים למערכות אל-פסק

כרטיסי תקשורת וממסרים כתוספת למערכות אל-פסק UPS של חברת EATON.

יש לוודא התאמת הכרטיס למכשיר לפני הרכישה.