EATON 93PM-G2 50-300KW

G2  מערכת האל פסק המודולרית והחדישה ביותר של EATON זוכה להצלחה רבה בקרב הלקוחות בעולם ובישראל בזכות הנתונים הטכניים המעולים והתכונות החשמליות הבולטות לעומת כל המערכת אחרת בשוק.

המערכת מצטיינת באמינות רבה, גולד פיזי קטן, חדשנות טכנולוגית ונתונים חשמליים יוצאים מן הכלל, ביניהם ניתן למנות את הנצילות החשמלית הגבוהה  97%. המודולריות הנוחה מאפשרת גידול בהספק לאורך זמן במודולים נשלפים בהספק של 50 קו"א החל ממודל בודד ועד ל- 8 בארון המהווים יחד מערכת בהספק 300 קו"ט.


 • מבנה מודולארי גמיש (60-360) למערכת בודדת עם עוקף סטטי מרכזי בהספק מלא כבר מיום ההתקנה הראשון.
 • יחידות נשלפות בעומס ללא הפרעה .
 • סינכרון וחלוקת זרם ללא חוטי פיקוד מרכזי (HotSync)
 • גידול מודולרי  50-300 –  קו"ט 60-360  / קו"א.
 • 97% אחוז נצילות.
 • עוקף סטטי מרכזי להספק רציף מלא מאפשר חישוב סלקטיביות כבר מיום ההפעלה הראשון.
 • כל התכונות ותוספות של מערכות הפרימיום של EATON, ESS ,VMMS.
 • מערכת הפיקוד כוללת ורסיות מובנות המאפשרות עבודה עם כל סוגי המצברים וביניהם מצברי ליתיום  ושילוב כחלק ממערכת לאגירת אנרגיה.
 • מערכות בטיחות הכוללת הגנה בפני חשמול והחזרת מתח לרשת בזמן עבודה ממצברים.
 • פנל פיקוד דיגיטלי – צג LCD צבעוני גדול, כרטיס תקשורת מוגן סייבר, הכול כסטנדרט מובנה במערכת .
 • המערכת תואמת תקן WEEE EU directive 2012/19/EU לעמידה בדרישות איכות הסביבה בנוסף לכל תיקני החשמל