PXGX

 • תקשורת Ethernet במהירות 10/100
 • IP v4 & v6
 • SNMP v1 & v3
 • http & https
 • תקשורת Modbus-TCP לבקרה
 • ממשק WEB לבקרה וניתור ה-UPS
 • התראות בדואר אלקטרוני (SMTP)
 • תקשורת BACnet  (בקרוב)
 • מתקשר עם תוכנות שליטה והורדה שלEATON  (IPPIPM)
 • ניתן לחבר לרגש טמפ' ולחות לניתור הסביבה והפקת התראות.
 • מתאים למערכות: 5115RM, 9140, BladeUPS 9155, 9355, 9390, 9395
 • רגיסטרים וMIB  ניתן להוריד ישירות מהכרטיס

להורדת DRIVER להגדרת כרטיס